Architekti.sk - projekt Amfiteáter v parku

Amfiteáter pre 150 divákov sa snaží čo najmenej zasahovať do svojho prostredia. Boli použité prírodné materiály a terénne modulácie. Celkový tvar amfiteátra bol inšpirovaný špirálou/ulitou, ktorá je navrhnutá tak, aby poskytovala účastníkom prirodzené pozadie. Konštrukcia je navrhnutá z dreva a laťovanie plynulo prechádza zo stien na strechu a tým je dosiahnutý častočný intýmny charakter v rámci parku. Laťovanie časom obrastie vegetáciou a ulita nadobudne zelený výraz a vyzuálne sa stratí v zeleni parku.

Amfiteáter v parku
Amfiteáter pre 150 divákov sa snaží čo najmenej zasahovať do svojho prostredia. Boli použité prírodné materiály a terénne modulácie. Celkový tvar amfiteátra bol inšpirovaný špirálou/ulitou, ktorá je navrhnutá tak, aby poskytovala účastníkom prirodzené pozadie. Konštrukcia je navrhnutá z dreva a laťovanie plynulo prechádza zo stien na strechu a tým je dosiahnutý častočný intýmny charakter v rámci parku. Laťovanie časom obrastie vegetáciou a ulita nadobudne zelený výraz a vyzuálne sa stratí v zeleni parku.
rok 2013
miesto StupavaFacebook