Architekti.sk - projekt Bytový súbor

Bytový súbor sa nachádza v blízkosti bývalehó priemyselného areálu. Parcela sa nachádza v nedotknutom prírodnom prostredí, ktorého hranicu tvorí potok. 3 objekty bytových domov svojím tvarom a polohou maximalizujú solárne zisky. To sa odráža aj v architektúre ustupujúcich vrchných podlaží. Materiálovo súbor dopĺňa priemyselný charakter okolia a nedoknutá príroda severnej časti pozemku plynule prechádza aj do vnútrobloku. Rozsiahle plochy parkovania na teréne a pod objektami sú potlačené terénymi moduláciami a prisypaniami. Vizuálne tak celok pôsobí akoby bol zasadený vo voľnej prírode.

Bytový súbor
Bytový súbor sa nachádza v blízkosti bývalehó priemyselného areálu. Parcela sa nachádza v nedotknutom prírodnom prostredí, ktorého hranicu tvorí potok. 3 objekty bytových domov svojím tvarom a polohou maximalizujú solárne zisky. To sa odráža aj v architektúre ustupujúcich vrchných podlaží. Materiálovo súbor dopĺňa priemyselný charakter okolia a nedoknutá príroda severnej časti pozemku plynule prechádza aj do vnútrobloku. Rozsiahle plochy parkovania na teréne a pod objektami sú potlačené terénymi moduláciami a prisypaniami. Vizuálne tak celok pôsobí akoby bol zasadený vo voľnej prírode.
rok 2013
miesto Stupava
úžitková plocha 2500 m2
klient Avana residence, s.r.o.Facebook